ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу»

Дата публікації:9 квітня 2021 р.

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 27.01.2021 №167 «Про здійснення державно-приватного партнерства та підготовку до проведення конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки в  м. Кривого Рогу» та рішення міської ради від 31.03.2021 №365 «Про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу» Криворізька міська рада запрошує юридичних осіб або об’єднання таких юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів), крім комунальних та державних підприємств, установ, організацій узяти участь у конкурсі з визначення приватного партнера для реалізації проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу» (надалі – конкурс).

Мета здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу» полягає в створенні умов для розвитку людського капіталу, сприяння переходу від сировинної до креативної економіки, запобігання еміграції молоді та покращення соціально-економічних показників розвитку міста.

Об’єкт державно-приватного партнерства – комплекс будівель, розташований за адресою: пр-т Металургів, 2, м. Кривий Ріг, з реєстраційним номером 1095992112110 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у межах земельної ділянки загальною площею 2,7371 га (кадастровий номер 1211000000:02:081:0011), що перебуває в комунальній власності Криворізької міської територіальної громади.

Строк здійснення державно-приватного партнерства – 20 років.

Найменування державного-партнера – Криворізька міська територіальна громада в особі Криворізької міської ради.

Вид договору, що буде укладено в рамках державно-приватного партнерства – змішаний договір.

Строк подання заявок на участь у конкурсі – 60 календарних днів з дати публікації цього оголошення про проведення конкурсу (з 01.04.2021).

Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладно в конкурсній документації (інструкція для претендентів), що оприлюднена на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету або яку можна отримати за адресою: пл. Молодіжна, 1 (каб.222), м. Кривий Ріг, з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 16.30 год.

Строк проведення конкурсу – 60 календарних днів з дня повідомлення претендента про допущення до участі в конкурсі.

Для отримання додаткової інформації про проведення конкурсу необхідно звертатися до секретаря комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера з метою здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу»: заступник начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради Павлушенко Оксана Василівна, тел. 0564 92 03 38.

 

Умови проведення конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу»

 

1. Найменування державного партнера – Криворізька міська територіальна громада в особі Криворізької міської ради.

2. Приватний партнер – переможець конкурсу та сторона договору ДПП.

3. Найменування об’єкта ДПП:

3.1. Комплекс будівель, розташований за адресою: пр-т Металургів, 2,             м. Кривий Ріг, з реєстраційним номером 1095992112110 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у межах земельної ділянки загальною площею 2,7371 га (кадастровий номер 1211000000:02:081:0011), що перебуває в комунальній власності Криворізької міської територіальної громади. Додаткові техніко-економічні показники надаються учаснику конкурсу та приватному партнеру за його запитом.

3.2.  Об’єкт ДПП перебуває в комунальній власності. Передача майна в рамках ДПП не зумовлює перехід власності на об’єкт ДПП або припинення права комунальної власності.

3.3. Об’єкт ДПП підлягає передачі приватному партнеру в належному стані для реалізації проєкту.

3.4. Об’єкт ДПП не обтяжений будь-якими правами та/або вимогами третіх осіб, не перебуває в заставі (іпотеці), щодо нього відсутні порушені судові справи та/або відкриті виконавчі провадження.

4. Претендент та/або особи, пов’язані з ним відносинами контролю, мають відповідати таким основним критеріям попереднього відбору претендентів конкурсу:

4.1. Фінансова спроможність реалізувати проєкт:

4.1.1 наявність підтвердженого обсягу ліквідних активів, таких як: грошові кошти на банківських рахунках або цінні папери без будь-яких обтяжень; або

4.1.2 наявність акредитивів або банківських гарантій, чи фінансових гарантій небанківських фінансових установ, або фінансових гарантій від осіб, пов’язаних з претендентом відносинами контролю щодо забезпечення ними коштів, необхідних для виконання зобов’язань приватного партнера за проєктом.

        4.2. Досвід протягом останніх п’яти років у:

4.2.1 залученні прямого грантового фінансування від донорcьких організацій на реалізацію проєктів з розвитку підприємництва, креатив- ної економіки/креативних індустрій, сталого розвитку в сумі не менше 500 тис. євро;

4.2.2 управлінні та участі в реалізації міжнародного проєкту з розвитку креативної економіки/креативних індустрій у складі представників кількох країн;

4.2.3 участі в організації навчання для підприємців (основи підприєм-ницької діяльності, маркетинг, фінансовий та операційний менеджмент, бізнес-планування тощо), у якому брали участь загалом не менше 500 учасників не менш ніж в третині областей України;

        4.2.4 участі в організації навчання для слухачів у сфері інформаційних технологій, у якому брали участь загалом не менше 500 учасників;

4.2.5 участі в організації надання не менше ніж 10 суб’єктам госпо-дарювання послуг з виробничого консалтингу для подальшого масштабування, розвитку та доступу до нових ринків.

4.3. Наявність управлінської команди (не менше трьох працівників), члени якої відповідають таким кваліфікаціям:

4.3.1 вища освіта;

4.3.2 не менше 1/2 частини працівників повинні мати науковий ступінь (кандидат наук, доктор наук);

4.3.3 не менше 1/2 частини працівників повинні мати щонайменше 3 роки управлінського досвіду на керівних посадах у проєктах в галузі економіки / права / освіти / консалтингу / менеджменту тощо;

4.3.4    володіння державною та іноземною мовами.

4.4. Наявність щонайменше трьох меморандумів про співпрацю з потенційними партнерами та/або листів підтримки від них.

4.5. Претендент та/або особи, пов’язані з ним відносинами контролю,  повинні відповідати всім вищезазначеним критеріям попереднього відбору (пункти 4.1 – 4.4).

4.6. Жоден претендент не може бути допущений до участі в конкурсі, якщо претенденти та/або особи, пов’язані з ними відносинами контролю, які:

4.6.1 на дату подання заявки визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження в справі про банкрутство;

4.6.2 перебувають у стадії ліквідації або реорганізації;

4.6.3 контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами (у разі подання заявки окремо кожним претендентом);

4.6.4 не надали повної інформації про осіб, які здійснюють безпосередній або опосередкований контроль над ними, включаючи кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

4.6.5 є юридичними особами, власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

4.6.6 є особами, зареєстрованими в офшорній зоні, або особами, акції (частки) яких у сукупності більш як на 50 відсотків належать прямо або опосередковано таким особам (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України), чи зареєстрованими в країнах, включених Міжурядовою організацією «Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

4.6.7 є особами, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені цією частиною, або є пов’язаними особами таких осіб;

4.6.8 є юридичними особами чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України чи міжнародного права;

4.6.9 є державними підприємствами, установами, організаціями, власником яких є Україна, чи комунальними підприємствами, установами, організаціями;

4.6.10 є радниками, залученими для підготовки проєкту, що здійснюється на умовах ДПП;

4.6.11 не виконали умови договорів, що були підписані раніше з Криворізькою міською радою або її виконавчим комітетом;

4.6.12 мають судимість за злочини, учинені з корисливих мотивів службовою (посадовою) особою претендента, та/або особи, пов’язані з претендентом відносинами контролю;

4.6.13 умисно надали свідомо неправдиву інформацію в складі своєї заявки, поданої відповідно до вимог конкурсної документації.

5. Перелік робіт та послуг, що мають виконуватися (надаватися) приват-ним партнером за договором ДПП, та прогнозовані джерела доходу приватного партнера. Приватний партнер як переможець конкурсу є відповідальним за реалізацію проєкту та повинен виконувати такі функції:

5.1 забезпечує управління проєктом;

5.2 фінансує операційні витрати проєкту на початковій стадії його реалізації;

5.3 інвестує в техніку, обладнання, навчальні програми;

5.4 організовує надання якісних навчальних та інших послуг, передбачених проєктом, зокрема:

5.4.1 навчальні послуги та заходи у сферах інформаційних технологій, підприємництва, з розвитку навичок соціальної взаємодії («soft skills»);

5.4.2 консультування щодо залучення фінансування для стартапів у сферах креативної економіки, виробництва та підприємництва;

5.4.3 надання в користування сучасної підприємницької інфраструктури, шляхом передачі фізичним особам та суб’єктам господарювання в оренду приміщень об’єкта ДПП.

6. Розрахункова вартість проєкту – 27,2 млн грн.

7. Строк, протягом якого здійснюються інвестиції: плановий термін інвестування приватним партнером – протягом перших п’яти років реалізації проєкту ДПП для забезпечення матеріальної, технічної та інтелектуальної бази його реалізації (у тому числі техніки, обладнання, навчальних програм, ноу-хау та ін.) і фінансування витрат, пов’язаних з досягненням мети ДПП.

8. Граничний обсяг та форма державної підтримки – реалізація проєкту не передбачає державної підтримки.

9. Розподіл ризиків, виявлених за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП між партнерами, та форми управління такими ризиками.

9.1. У техніко-економічному обґрунтуванні визначено 14 ризиків, які в той чи інший спосіб прямо або опосередковано можуть вплинути на реалізацію проєкту.

9.2. В основу управління ризиками покладено принцип оптимального розподілу ризиків між державним та приватним партнерами шляхом визначення того з них, який має потенціал і ресурси впливати та мінімізувати конкретний тип ризику. Можливі форми управління кожним ризиком є раціональними та обґрунтованими.

9.3. Основні операційні ризики покладено на приватного партнера. До ризиків проєкту, за які відповідатиме приватний партнер, віднесено ризики таких категорій: попит та ринок збуту, постачання та вхідні матеріали, недооцінка витрат, нездатність оператора, фінансова здатність приватного партнера, відсоткова ставка.

9.4. До ризиків проєкту, за які відповідатиме державний партнер та спільно державний і приватний партнери, віднесено ризики таких категорій: вплив на навколишнє природне середовище, нормативно-правові, інфляція, курс гривні до іноземної валюти, соціальні та політичні ризики, заперечення або опір основних заінтересованих сторін, форс-мажорні обставини та інші непередбачувані події з високим рівнем впливу, юридичні ризики.

9.5. Ураховуючи результати кількісно-якісної оцінки можливих ризиків під час здійснення ДПП, у процесі розподілу було застосовано принцип оптимального розподілу ризиків між державним та приватним партнерами шляхом визначення того партнера, який має потенціал і ресурси впливати та мінімізувати конкретний тип ризику. За результатами проведення якісної оцінки ризиків виявлено такі їх категорії:

9.5.1 помірні ризики – форс-мажорні обставини та інші непередбачувані події з високим рівнем впливу, попит та ринок збуту (ризик нижчого за прогнозований у техніко-економічному обґрунтуванні попит на доступ до інфраструктури, що може негативно вплинути на доходи проєкту), соціальні та політичні ризики, заперечення або опір основних заінтересованих сторін, нормативно-правові ризики, нездатність оператора, юридичні ризики, фінансова здатність приватного партнера;

9.5.2 прийнятні ризики – інфляція, відсоткова ставка, курс гривні до іноземної валюти, недооцінка витрат, попит та ринок збуту (ризик нижчого за прогнозований у техніко-економічному обґрунтуванні попит на навчальні послуги, що може негативно вплинути на доходи проєкту), постачання та вхідні матеріали, вплив на навколишнє природне середовище.

9.6. Усі ризики проєкту належать до категорій прийнятних та помірних. Це означає, що, у разі потреби, сторони ДПП будуть ухвалювати рішення щодо способів реагування та вжиття заходів з їх мінімізації. Відповідно, немає таких ризиків, щодо яких необхідно здійснити термінові заходи із зниження рівня їх можливого настання.

9.7. Розподіл ризиків і обрання форми управління ними можуть бути узгоджені під час переговорів відповідно до конкурсних пропозицій приватного партнера – переможця конкурсу та міркувань обох сторін.

10. Критерії обрання переможця та методологія оцінки конкурсних пропозицій зазначаються в додатку 5 до рішення міської ради (https://cutt.ly/vxOqj6d).

11. Строк дії договору ДПП – 20 років.

12. Строк подання заявок на участь у конкурсі – 60 календарних днів до 16.30 год. останнього дня з дати публікації оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації.

13. Строк подання конкурсних пропозицій – 60 календарних днів до 16.30 год. останнього дня з дати повідомлення всіх претендентів про їх допущення до участі в конкурсі.

14. У разі, якщо переможцем конкурсу буде визначено нерезидента або об’єднання юридичних осіб, учасники якого є нерезидентами, він повинен утворити юридичну особу – резидента України для укладення договору ДПП.